Indonesien PP

Delegation: Indonesien 

Delegat: Hugo Kraft

Fråga: Säkerhetsrådet, Situationen i Libyen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Republiken Indonesien är oerhört bekymrade över den eskalerande situationen i Libyen, en situation som utsätter oskyldiga, civila människor för fara, samt hotar handelsmöjligheter och en politisk lösning. 

Delegationen värdesätter fred och uppskattar därför att länder agerar försiktigt och demokratiskt gentemot Libyen utan att gå emot suveränitetsprincipen. 

Redan under den arabiska våren erbjöd Indonesien Libyen hjälp med att återinföra demokratin och är beredd att hjälpa dem även i den pågående konflikten. Indonesien har dragit sitt strå till stacken och tagit emot många flyktingar, men Indonesien har inte kapacitet att hjälpa alla och därför är det dags för övriga världen att hjälpa sina medmänniskor.

Delegationen anser att inblandade parter bör avsluta militära handlingar och istället lösa konflikten på ett diplomatiskt sätt. En inblandning av utomstående trupper kommer enbart driva situationen mot en ännu våldsammare verklighet. Detta är en situation som endast kan lösas genom fullständigt samarbete mellan länderna i säkerhetsrådet.

Därför stödjer Indonesien den FN-initierade regeringen som verkar för en politiskt inkluderande lösning mot nationell enighet. 

© Håkan Danielsson 2022