Storbritannien UNSC

Delegation: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

 

Utskott: UNSC

 

Delegat: Alexander Stache

 

Det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland är förfärat av de grymheter och illdåd som av alla parter inblandade utförts sedan begynnelsen av konflikten i Syrien. Den otvivelaktigt övervägande delen av den myriad av krigsförbrytelser som ägt rum sedan år 2011 har utförts av den syriska regimen och dess allierade. Det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland fördömer dessa aktioner, och återkallade följaktligen år 2012 Hennes Majestäts ambassadör till Arabrepubliken Syrien. 

 

Som tidigare yttrat i UNSC, har situationen i Syrien kommit att bli i det närmaste olöslig. £2,81 miljarder har av det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland givits i form av humanitärt bistånd till de många drabbade. Det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland är plågsamt medvetet om att denna summa – även i kombination med alla andra nationers och organisationers bidrag – är otillräcklig för att åtgärda de missöden så många i regionen drabbats av. 

 

Ett stabilt, permanent och demokratiskt samhälle är det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands ambition i Syrien. Olyckligtvis, så som händelserna de senaste åtta åren har förlöpt, verkar detta aningen långsökt för tillfället. Det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland är inte avskräckt av detta, och väljer att sätta sin lit till Förenta Nationerna och dess skickliga och erfarna diplomater. Bland dessa anser det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland att Geir Otto Pedersen har utmärkt sig, och det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland hoppas få se fler starka insatser av honom och andra. 

 

Givetvis krävs ett avslutande av den väpnade konflikten för att återuppbyggnadsprocessen skall ha möjlighet att påbörjas.

© Håkan Danielsson 2022