Länktips

Allmänna länkar

En länksamling från biblioteket som bland annat innehåller hur du tar reda på vilka länder som stött vilken resolution.

Generella sökmotorer. Du kan hitta en rad artikeldatabaser på Kattes bibliotek. Där finns också andra användbara länkar. Utrikespolitiska institutet har en del användbart material. Fakta om länder finns bland annat på country reports och på CIA:s hemsida.


FN-länkar

Svenska FN-förbundet och cyberdiplomaten – Mycket användbart FN-material, och om man klickar på ungdomssajt finns bl.a handledning kring FN-rollspel.

Om du vill gå direkt till info om FN på svenska, till sidan för världsbanken eller direkt till världsbankens sida för länderinformation, till sidan för FN:s flyktingorganisation, till sidan för världshandelsorganisationen, FN:s mat och jordbruksorganisation, FN:s organisation för handel och utveckling, FN:s biståndsorganisation, direkt till sidan för alla ländernas beskickningar

FN:s regionala sidor

Latinamerika

Afrika

Asien

Europa

Länkar om FN-rollspel

En amerikansk sida med information kring hur man spelar FN-rollspel och hur man förbereder sig

Den europeiska FN-rollspelsorganisationens sida. 2012 års europeiska FN-rollspel hålls i Lille, Frankrike.

Länkar om Kosovo

Kosovo.com – En sida som behandlar den serbiska minoritetens problem i Kosovo ur ett serbiskt perspektiv. 

Alb.net – En sida med pro-albanskt perspektiv med många länkar

En artikelserie i Expressen om trafficking i Kosovo.


Länkar till organisationer

Länk till Amnestys landrapporter, där fokus ligger på mänskliga rättigheter.

En sida där organisationen Freedom House rankar och belyser de mänskliga rättigheterna i världens länder

© Katedralskolan 2011