Landfördelning

Jag har lagt ut en preliminär fördelning av länder på klasser under dokument.

© Katedralskolan 2011