Lite nya länder

Lite nya länder har tillkommit, bland annat Sudan och Moldavien som har liknande situation med provinser/länder som är på väg ut ur staten (Sydsudan respektive Transnistrien)

© Katedralskolan 2011